Psychoterapeuta – pomoże Ci uporać się z problemami

Psychoterapia to cykl spotkań nazywanych sesjami terapeutycznymi, w czasie których terapeuta pracuje wraz z klientem nad rozwiązaniem przedstawionego przez niego problemu. Klient sam ustala cel psychoterapii, a także jest odpowiedzialny za własne zaangażowanie i wkład w terapię. Osoba, która pragnie zostać psychoterapeutą musi ukończyć wyższe studia psychologiczne, medyczne lub o kierunku humanistycznym oraz musi odbyć kilkuletnie szkolenie z zakresu psychoterapii. Aby pomóc klientowi, psychoterapeuta stosuje profesjonalne działania: zadaje pytania, przemawia do klienta i zleca mu różne zadania czy też komentuje przeszłe doświadczenia, a jego celem jest zawsze wspieranie klienta w dążeniu do celu, czyli uporania się z problemem. Aby rozpocząć pracę nad problemem z psychoterapeutą, klient musi być w kontakcie z rzeczywistością i dysponować pewną sprawnością intelektualną, w innym wypadku psychoterapia nie przyniesie pożądanych efektów. Osoby psychicznie chore decyzji o podjęciu psychoterapii nie powinny podejmować same, lecz po konsultacji z lekarzem psychiatrą. Psychoterapeuta nie jest w stanie określić klientowi czasu trwania terapii, gdyż w każdym wypadku dostosowuje się go według potrzeb i wymagań klienta. Im bardziej skomplikowany problem, a w związku z nim działania podejmowane przez psychoterapeutę, tym dłuższy czas sesji terapeutycznych i większa ilość spotkań z klientem. W zależności od rozmiaru problemu i zaangażowania klienta psychoterapeuta może zastosować psychoterapię długoterminową lub psychoterapię krótkoterminową. Podobnie przedstawia się sprawa kosztów psychoterapii, gdyż są one uzależnione od jej czasu trwania i ilości spotkań, które psychoterapeuta musi odbyć z klientem, aby ten był zadowolony z ich efektów. Podczas sesji terapeutycznych klient ma prawo zachować anonimowość, gdyż do rozpoczęcia pracy psychoterapeuta potrzebuje właściwie tylko imienia i numeru telefonu klienta, natomiast wszystkie poufne informacje powierzone mu przez klienta ma on obowiązek zachować w tajemnicy, gdyż tak nakazuje etyczny kodeks psychoterapeuty.

Czytaj więcej tutaj…

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*