Praca detektywa – zabezpieczanie dowodów

W Polsce z roku na rok przybywa osób trudniących się fachem detektywa, bowiem zapotrzebowanie na ich usługi nieustannie rośnie. Aby móc wykonywać ten zawód należy zdobyć specjalnie uprawnienia, dzięki którym można wejść w posiadanie broni, a także współpracować z policją w trakcie śledztw. Jednym z istotniejszych elementów pracy detektywa jest zbieranie oraz zabezpieczanie dowodów, które w późniejszym czasie zostaną przedstawione klientom. Dowiedz się o tym więcej na http://www.tapir.com.pl/

Wynajmując detektywa bardzo ważne jest, aby sprawdzić czy na pewno posiada on ważną licencję, powinien on posiadać ją cały czas przy sobie. W trakcie śledztwa bowiem osoby, których ono dotyczy mogą żądać ukazania tego typu dokumentu. Jeśli zatrudniona przez nas osoba okaże się być pozbawiona licencji, wówczas zgromadzone przez nią dowody będą nieważne, a my nie będziemy mogli wykorzystać ich w sądzie lub na policji. Zabezpieczanie dowodów nie dotyczy tylko przedmiotów, ale także osób oraz zdarzeń, które dotyczą śledztwa. Ważnym jest aby zatrudniony przez nas detektyw był kompetentny i przestrzegał odpowiedniego protokołu, zabezpieczanie dowodów jest tutaj kluczowe. Powinien on sprawdzić ich wiarygodność a także nie informować osób nie związanych ze śledztwem o okoliczności zdobycia dowodów. W wyjątkowych sytuacjach sąd może jednak żądać tych informacji, jeśli uzna, że są one kluczowe do wydania werdyktu. Zawsze bowiem detektyw jest obowiązany w swoich poczynaniach zawodowych działać zgodnie z literą prawa. Jeżeli tylko w trakcie śledztwa policyjnego lub rozprawy zostanie ujawniona informacja, że wynajęty przez nas detektyw nie przestrzegał kodeksu w trakcie gromadzenia dowodów i poszlak, istnieje prawdopodobieństwo, że wszystkie z nich zostaną zdyskredytowane. Zabezpieczanie dowodów pochodzących z podsłuchów czy nagrań, rejestrowanych bez wiedzy osób których one dotyczą, nie jest legalne według konstytucji. Jednak detektyw jako funkcjonariusz nie publiczny, może dzięki takim poszlakom naprowadzić śledztwo na odpowiedni tor. Same dowody jednak nie będą mogły być wykorzystane w sądzie.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*