Pompy perystaltyczne – sposób na niebezpieczne substancje

Pompy służą do przepompowywania cieczy o różnych właściwościach, które zwykle łączy oporność na przetłaczanie. W zależności od właściwości pomp, są one dedykowane określonym mediom. Pompy perystaltyczne wykorzystywane są do przetłaczania cieczy trudnych i niebezpiecznych w pompowaniu. Do takich mediów zaliczyć można płyny korozyjne, płyny ścierne z elementami stałymi oraz substancje niebezpieczne: ciecze chemiczne i wycieki ropopochodne. Ze względu na to, pompy te stosowane są często przez straż pożarną, wojsko, służby ratownictwa ekologicznego oraz jednostki ratownictwa chemicznego.

Łatwość w przepompowywaniu opornych mediów wynika z budowy pompy, która zapewnia bardzo dużą siłę ssania. Nadaje się dzięki temu do przepompowywania substancji lepkich, których lepkość wynosi do 40 tys. cP. Dodatkowo pompy perystaltyczne charakteryzują się pełną szczelnością. Szczelność ta dotyczy także elementów wewnątrz pompy – pompowane media nie wydostają się poza elastyczny przewód. To dlatego pompa ta jest idealna do przetłaczania cieczy agresywnych. Całkowita szczelność chroni bowiem uszczelki i inne wrażliwe elementy mechaniczne przed zniszczeniem w wyniku kontaktu z takimi substancjami.

Poza zastosowaniem przy przepompowywaniu cieczy chemicznych i innych niebezpiecznych, pompy perystaltyczne stosowane są też powszechnie w sprzęcie medycznym do przepompowywania sterylnych cieczy. Ta rola również wiąże się z całkowitą szczelnością owych pomp. Maksymalna szczelność przewodu pompującego jest szczególnie ważna podczas pompowania płynów infuzyjnych czy krwi podczas dializy. Jednym z większych atutów tego rodzaju pomp jest również to, że umożliwiają dokładne oczyszczenie ich wnętrza poprzez przepompowanie cieczy płuczącej. Ze względu jednak na to, że sprzęt ten pracuje z czasem bardzo szkodliwymi substancjami, zwykle wymaga względnie częstej wymiany elementów.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*