Jak pomóc samotnym ludziom?

Chyba każdy czy też każda z nas ma w otoczeniu bliższym, czy też dalszym kogoś starszego, schorowanego, kto ma duże problemy, by nie tylko normalnie, ale ogólnie żyć. Zostali sami na świecie, współmałżonek, czy współmałżonka albo zmarli, albo odeszli, a może tak naprawdę, to nigdy ich nie było? Dzieci, jak to dzieci rozjechały się po świecie i nikt nie ma czasu tymi ludźmi się zaopiekować, wejść, czy chociaż od czasu do czasu porozmawiać. W końcu każdy, czy też każda z nas ma swoje sprawy, a problemy innych? Nie zawsze mamy czas je dostrzec, a o zainteresowaniu się już nie wspomniawszy.
A możliwość przyniesienia najprostszej pomocy tym ludziom nie jest chyba czymś, co wychodzi poza ramy naszych możliwości. Jeżeli już nie mamy naprawdę na to czasu, to może wystarczy poinformować odpowiednią jednostkę samorządową, która do pomocy właśnie takim osobom jest powołana? Zawsze , może to brzmi strasznie, ale czasem nie ma wyjścia i trzeba poprosić o pomoc dla takich ludzi dom opieki. Ktoś może powiedzieć: „ale nikt nie zasługuje na to, by swoje życie kończyć, czy prowadzić właśnie w domu opieki”. Jednak sytuacje w życiu są bardzo różne i nigdy nie wiemy, co nas spotka i co może na pewien czas, czy może właśnie na dłuższą metę być dla nas błogosławieństwem. W końcu dom opieki jest to miejsce, gdzie spotykają się, mieszkają, rozmawiają tacy sami ludzie jak my, którzy mają dokładnie takie samie problemy. I ta wspólna nić zrozumienia ich łączy i pozwala im dalej żyć z godnością.
Bo to nie jest wstyd znaleźć się w domu opieki, czy jakim innym domu opieki społecznej. W domu opieki nikt nie traci swojej godności. Wręcz przeciwnie. W towarzystwie takich samych osób jak my możemy dalej żyć nie narażeni na z jednej strony ironiczne, a z drugiej pełne współczucia spojrzenia znajomych, sąsiadów czy też obcych osób, z których nikt tak naprawdę nie chce, lub nie może nam pomóc. Specjalnie teraz piszę te słowa w osobie pierwszej. Nikt z nas nie wie, jakie będą nasze losy w przyszłości i co nas czeka. Dlatego dajmy tym ludziom zrozumienie i pomoc. Nawet dzięki tym specyficznym domom.

Więcej informacji : Kaśmin.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*